ПРОЕКТИ  

Клиенти на Real Systems Ltd. са компании от частния, държавния и публичен сектор. Някои от тях:

Министерски съвет на РБ, Министерство на здравеопазването,  Агенция по вписванията, Институт за управление на проекти, СБС АД, Полиграфически комбинат АД, ЕСКОМ България ООД, Linux Business Solution ltd.,, Hi Computers (NOD32) Ltd., Best Consult Ltd., Mateev and Videv Consulting Ltd, Information Society - NGO, ,

 

ISO 9001:2008

 

 

ISO 27001:2013

 
РИАЛ СИСТЕМС ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.002-0237-C01 "Подобряване управленския капацитет на Риал Системс ООД" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, на стойност: 503 660.00 лв., от които 299 677.70 лв. европейско и 52 884.30 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 70% - 352 562.00 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 06.03.2017 до 06.09.2018 г. Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на „Риал Системс" ООД, чрез развитие и укрепване на управленския капацитет в дружеството и затвърждаване способността му да доставя висококачествени услуги. В резултат от изпълнението на проекта, ще се оптимизират всички работни процеси и ще подобри ефективността и цялостното представяне на компанията.

Процедури

Процедура №1

“Ре-инженеринг, документиране, техническа и софтуерна имплементация на бизнес процеси и въвеждане, конфигуриране и поддръжка на Графична система за графични нотации (от типа на BPMN или подобна и език за описание от типа на BPEL или подобен) за бизнес процесионни диаграми (BPD) за реализиране на техническата и софтуерна имплементация на бизнес процесите“

дата публикуване 19-09-2017

краен срок подаване предложение - 26-09-2017

статус: приключила

 

Процедура №2

“Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за управление на бизнес процесите и управление на ресурсите (BI/BPM с ERP функционалност)“

дата публикуване 19-09-2017

краен срок подаване предложение - 26-09-2017

статус: приключила

 

Процедура №3

Доставка на специализирани софтуерни модули и библиотеки за управление, конфигуриране и осигуряване на достъп до виртуални ИТ инфраструктурни /облъчни/ услуги и съхранение на данни

дата публикуване 19-09-2017

краен срок подаване предложение - 26-09-2017

статус: ПРЕКРАТЕНА

 

Процедура №4

Доставка на специализирани софтуерни модули и библиотеки за управление, конфигуриране и осигуряване на достъп до виртуални ИТ инфраструктурни /облъчни/ услуги и съхранение на данни

дата публикуване 27-11-2017

краен срок подаване предложение - 04-12-2017

статус: В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА