УСЛУГИ  

Real Systems Ltd. предлага услуги в следните области:

  • Стратегическо и концептуално развитие чрез внедряване на информационни технологии

  • Консултации по Управление на бизнес процеси и внедряване на Информационни системи

  • Комуникационна архитектура и пренос на данни

  • Идентифициране, изготвяне, оценка, бюджетиране и управление на IT проекти
  • Разработване на информационни решения и продукти

  • WEB системи и графичен дизайн
  • Outsourcing и Networking

ISO 9001:2008

ISO 27001:2013